Hoe wordt door uw arts vastgesteld dat uw kind reflux of refluxziekte heeft?

Om vast te stellen of bij uw kind sprake is van gastro-oesofageale reflux of refluxziekte zal de (huis)arts willen weten welke klachten uw kind heeft en zal de arts uw kind lichamelijk onderzoeken.

Aanvullende onderzoeken zijn vaak niet nodig.

Welke aanvullende onderzoeken zijn er?

Gastroscopie: een kijkonderzoek in de maag.
Dit is in principe niet zinvol om de diagnose refluxziekte te stellen. Een gastroscopie kan wel zinvol zijn als er alarmsymptomen zijn die wijzen op een chronische ontsteking van de slokdarm of als de medicatie geen effect heeft op de klachten. Bij een anti-refluxoperatie moet wel altijd een gastroscopie worden gedaan.

pH-metrie: het meten van de zuurgraad in de maag met een slangetje.
Bij zuigelingen is vragen naar de klachten en een grondig lichamelijk onderzoek meestal voldoende om de diagnose te stellen. pH-metrie kan wel een goed onderzoek zijn om het effect van medicatie te testen bij kinderen die dit niet goed aan kunnen geven. Daarnaast kan het bij adolescenten waarbij de behandeling niet werkt een goede manier zijn om de diagnose te stellen.

Röntgenonderzoek:
reflux en refluxziekte zijn niet te zien op een röntgenfoto, dus het is niet zinvol om dit onderzoek te doen om de diagnose te stellen. Een röntgenfoto is wel zinvol om lichamelijke afwijkingen uit te sluiten die voor dezelfde klachten kunnen zorgen als refluxziekte. Bij een anti-refluxoperatie moet wel altijd een röntgenfoto worden gemaakt.

>> Lees verder