Disclaimer

De NVK doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de inhoud (teksten, afbeeldingen, hyperlinks etc.) actueel en correct is. Ondanks zorgvuldigheid en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De NVK is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de inhoud, genomen beslissingen gebaseerd op de inhoud van deze website, noch voor enige schade, overlast of ongemak die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de inhoud van deze site.

Het copyright op alle bestanden berust bij de NVK. U mag deze downloaden voor eigen gebruik, maar het is niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van de NVK gepubliceerde bestanden of gedeelten daarvan over te nemen, te (doen) publiceren of anderszins openbaar te maken of te verveelvoudigen.

De website waarop deze vernieuwde versie is gebaseerd werd ontwikkeld door de NVK.