Mogelijke behandelingen bij reflux(ziekte)

Uw arts kan houdingsadviezen geven.
Zo wordt bij kinderen jonger dan 18 maanden met klachten van reflux rugligging tijdens het slapen geadviseerd.

Als uw kind jonger is dan 18 maanden, alleen spuugt en goed groeit of alleen ontroostbaar huilt, hoeft het niet behandeld te worden.

Als uw kind jonger is dan 18 maanden en klachten heeft die wijzen op refluxziekte, kan uw arts uitleg geven en is er een stappenplan voor de behandeling:

  1. De voeding wordt verdikt met johannesbroodpitmeel of rijstamylopectine gedurende 2 weken.
  2. Als dit onvoldoende helpt en de klachten voldoende ernstig zijn, wordt de verdikte voeding gestopt en worden medicijnen gegeven gedurende 2 tot 4 weken.
  3. Als de klachten terugkomen na het staken van de medicatie, wordt de medicatie gecontinueerd gedurende 3 maanden. Het is van belang dat uw kind elke 2 tot 4 weken door de arts wordt gezien. Eventueel kan tussentijds de dosering worden aangepast.
  4. Als na deze 3 maanden de klachten niet verdwenen zijn, wordt uw kind naar een gespecialiseerd kinderarts verwezen.

Uw arts kan houdingsadviezen geven.
Bij kinderen ouder dan 18 maanden wordt, afhankelijk van de ernst van de klachten, linkerzijligging en verhoging van het hoofdeinde van het bed geadviseerd. Het is aan te bevelen dat uw kind na ongeveer 3 maanden opnieuw wordt gezien door de arts om te kijken hoe het gaat.

Als uw kind ouder is dan 18 maanden is het stappenplan als volgt:

  1. Houdingsadviezen en medicijnen gedurende 2 tot 4 weken.
  2. Als de klachten na het staken van de medicatie terugkomen, wordt de medicatie gecontinueerd gedurende 3 maanden. Het is van belang dat uw kind elke 2 tot 4 weken door de arts wordt gezien. Eventueel kan tussentijds de dosering worden verhoogd.
  3. Als na deze 3 maanden de klachten niet verdwenen zijn, wordt uw kind naar een gespecialiseerd kinderarts verwezen.

>> Lees verder