Differentiaaldiagnose van spugen bij kinderen van 0-18 jaar

Gastro-intestinale obstructie
Pylorusstenose
Malrotatie met intermitterende volvulus
Duplicatuur
Ziekte van Hirschsprung
Duodenumweb
Corpus alienum
Geïncarcereerde hernia
Andere gastro-intestinale aandoeningen
Achalasie
Gastroparese
Gastro-enteritis
Peptisch ulcus
Eosinofiele oesofagitis/gastro-enteritis
Voedselallergie
Inflammatoire darmziekten
Pancreatitis
Appendicitis
Neurologisch
Hydrocephalus
Intracraniële bloeding
Intracraniële tumor
Migraine
Chiari malformatie
Infectieus
Sepsis
Meningitis
Urineweginfectie
Pneumonie
Otitis media
Hepatitis
Metabool/endocrien
Galactosemie
Erfelijke fructose intolerantie
Defecten in de citroenzuurcyclus
Organische acidemieën
Congenitale bijnierhyperplasie
Nieren
Obstructieve uropathie
Nierinsufficiëntie
Toxisch
Lood
IJzer
Vitamine A en D

Medicatie

 • Antibiotica
 • Anticholinergica
 • Bisfosfonaten
 • Betablokkers en agonisten
 • Ca-antagonisten
 • Cytostatica
 • Dopaminerge medicatie
 • Immunosuppressiva
 • K-preparaten
 • Nitraten
 • NSAID's
 • Opiaten
 • Sedativa (benzodiazepines)
 • Theofylline
 • Tricyclische antidepressiva
 • IJzerpreparaten
 • Vaccins

Bij bovenstaande geneesmiddelgroepen wordt braken als frequent gemelde bijwerking beschreven. Dit overzicht is geen volledige weergave van alle geneesmiddelen die braken kunnen veroorzaken. Voor de individuele patiënt adviseren wij de bijwerkingen te controleren op www.kinderformularium.nl.

Cardiaal
Congestief hartfalen
Vasculaire ring
Anders
Pediatric falsification disorder (Munchausen syndrome by proxy)
Verwaarlozing/Kindermishandeling
Zelfopgewekt braken
Cyclisch braken
Autonome dysregulatie