Leefstijladviezen en medicatie-adviezen

Linkerzijligging bij kinderen > 18 maanden - 18 jaar en verhoogd hoofdeinde van het bed bij adolescenten.

Voor medicatieadviezen zoals doseringen zie https://kinderformularium.nl. PPI's zijn eerste keus.

Indien de 1e lijn zich niet bekwaam voelt, kan al bij deze stap worden verwezen naar de 2e lijn.